Golvslipning Stockholm

pallmann

Ditt trägolv mår strålande

Skötselanvisning för lackerade trägolv
Värdefulla tips för rätt vård av trägolv.

Skötselanvisning

Du har bestämt ett parkett- eller trägolv som förädlats med en av Pallmanns golvlacker.

Ny lackerade trägolv får tidigast beträdas efter det att golvlacken torkat fullständigt. Ju mer det lackerade trägolvet skonas under de första dagarna, desto längre blir golvets livslängd. Full belastning t.ex. genom tunga möbler bör först ske när golvlacken uppnått sin slutgiltiga hårdhet. Ny lackerade trägolv får under denna tid inte heller övertäckas med textila beläggningar eller med skyddspapp eller dylikt.

När den slutgiltiga hårdheten uppnåtts, vilket sker efter olika lång tid beroende på vilken typ av golvlack som använts, får golvet rengöras eller underhållas med vattenbaserade produkter. Rengör först det lackerade trägolvet från partiklar med en mopp, borste eller dammsugare. Lätta fotspår och vidhäftande smuts tas bort med en något fuktig, väl urvriden trasa. Stark nedsmutsning som gummispår eller fettfläckar tas allt efter nedsmutsningsgrad bort med Pallmann CLEAN eller CLEAN STRONG. Använd under inga omständigheter stålull, andra städhjälpmedel som kan skada/repa lack ytan!

1. Första underhållet med Pallmann FINISH CARE
Vi rekommenderar att man börjar underhållet med FINISH CARE så tidigt som möjligt på det nylackerade trägolvet. Vid inflyttningen belastas den nyförseglade ytan i regel mycket hårt, och på detta sätt säkerställs ett optimalt skydd av lack ytan.

Lämpligt bl.a. för ytbehandling av:
• parkett- och trägolv.
• fabrikslackerad parkett som grundligt rengjorts efter inläggningen.

Förberedelse av underlaget:
Rengör golvet från smutspartiklar, damm och fett med en mopp, borste eller dammsugare.

Bearbetning:
1. Skaka förpackningen väl före användningen.
2. Första vård:
Fördela ca 10 ml Pallmann FINISH CARE per m2 oförtunnat jämnt och tunt över golvet, helst i trägolvets fiber riktning. Ingen ytterligare polering krävs. Efter ca 60 minuter kan ytan belastas.

2. Regelbundet underhåll med Pallmann FINISH CARE
En nödvändighet för ditt lackerade trägolv!
Låt oss förklara det: Du tvättar händerna dagligen med tvål och vatten, därefter vårdar du dem ibland med en handkräm.
Alltså dina händer är rena och inte torra, utan mjuka och sköna. Genom regelbundet underhåll med Pallmann FINISH CARE gör du precis samma sak, men med ditt golv. Du vårdar och skyddar det!

Lämpligt bl.a. för ytbehandling av:
• lackerade trä- och parkettgolv. kork, linoleum, PVC.

Förberedelse av underlaget:
Rengör golvet från smutspartiklar, damm och fett med en mopp, borste eller dammsugare.

Bearbetning:
1. Skaka förpackningen väl före användningen.
2. Regelbundet underhåll:
Blanda ca 100-250 ml Pallmann FINISH CARE med 10 liter vatten och applicera tunt med en trasa eller mopp. Efter ca 60 minuter kan ytan belastas. Detta underhåll skall utföras allt efter ytans belastning och behov.
3. På grundligt rengjorda golv med Pallmann CLEAN STRONG rekommenderar vi först en applicering med Pallman FINISH CARE i outspätt skick .
4. De exakta skötsel- och rengöringsintervallen framgår av tabellen under punkt 3 Underhållsrengöring för förseglade trägolv.

3. Rengöring med Pallmann CLEAN
Pallmann CLEAN bör användas allt efter smutsgrad, exakta uppgifter framgår av tabellen. Den exakta användningen framgår av etiketten (CLEAN).
anvisning

4. Grundlig rengöring med Pallmann CLEAN STRONG
Genom optimalt underhåll bildas ett skyddande skikt på golvytan. Om ett för tjockt skyddsskikt byggs upp med tiden (efter 12-24 månader), kan det tänkas att golvet glänser för mycket eller att fotspår börjar synas. Då är en grundlig rengöring av golvet med Pallmann CLEAN STRONG att rekommendera. Därefter återställer man golvets skyddande yta med FINISH CARE. Den exakta användningen framgår av etiketten (CLEAN STRONG).

Om du bestämmer dig för ett lackerat parkett- eller trägolv får du högsta möjliga skydd. Men alla lackerade golv utsätts också för förslitning genom den permanenta belastningen. Enligt DIN 18 356 och DIN 18367 är därför rengöring och underhåll mycket viktigt för att bibehålla det naturliga golvets tillstånd. Pallmann FINISH CARE har utvecklats speciellt för lackerade trägolv. Utnyttja du också denna produkt för att bevara och få ut maximal glädje av ditt golv!

För lackerade korkgolv
Denna rengörings- och skötselanvisning gäller även för lackerade: korkbeläggningar enligt DIN 18 365 "Golvbeläggningsarbeten" som underhålls med Pallmann FINISH CARE.

För behov av halkhämmande trä- och parkettgolv rekommenderar vi Pallmann FINISH CARE SPECIAL
Produkten Pallmann FINISH CARE SPECIAL har utvecklats speciellt för att uppfylla de särskilda kraven t.ex. i sporthallar, ålderdomshem och förskolor. Denna rengörings- och skötselanvisning gäller för lackerade trägolv enligt DIN 18032 sportgolvsbeläggningar


Det faller under användarens eget ansvar att se till att inget rengörings- resp. underhållsmedel tränger in i befintliga och/eller uppstående parkettfogar, vilket i sin tur kan leda till färgförändringar vid fogarna, uppsvällning av enstaka parkettelement eller till att ytbehandlingsmedlet får en tendens att lossna. Garanti- resp. skadeståndsanspråk gentemot Pallmann kan inte göras gällande eller härledas härav.
Ett hälsosamt rumsklimat är både viktigt för människornas välmående och för bibehållande av trägolvets värde. Trä hör till de naturmaterial som anpassar sig till luftfuktigheten genom att ta upp fuktighet ur luften eller lämna tillbaka densamma till luften.

Golvvård

Genom fuktförändringar sväller resp. krymper träet, varigenom fogar kan uppstå i trägolvet. Av denna anledning rekommenderar vi en rumstemperatur på 18 °C till 20 °C vid en relativ luftfuktighet på 50-60 %. En hygrometer är en värdefull hjälp vid mätning och kontroll av rumsklimatet. Vi övertar ingen garanti för det utförda arbetet. Genomför egna tester i fall av tvivel.
Denna rengörings- och skötselanvisning gäller för alla parkett- och trägolv enligt DIN 18 356 "Parkettarbeten" och DIN 18 367 "Träkubbsarbeten" som förseglas med Pallmann-produkter och vårdas med Pallmann vårdmedel. OBS: Hjul och glidskor måste motsvara DIN EN 12 529 (plast eller filt). Metalliska möbler och föremål kräver en skyddsmatta.

PALLMANN I JP Coatings GmbH I Im Kreuz 6 I DE-97076 Würzburg

Klicka här för att se våra priser

Vi finns i:
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker, Bromma, Djursholm, ingarö, Gustavsberg, Kungsängen, Märsta, Rönninge, saltsjöbaden, Tumba, Åkersberga.

Boka tid